Situace kolem kapely zakázanÝovoce

Facebook
Twitter
Google+
http://www.rockandpop.cz/situace-kolem-kapely-zakazanyovoce/
Follow by Email
RSS

Vyjádření Yarise, Mejdla, Pišta/France/Lásky a manažera Harriho ohledně kapely zakázanÝovoce.

YARIS

od r. 2005 baskytara, zpěv, produkční, booking a autor/ spoluzakladatel kapely zakázanÝovoce

Na konci roku 2013 z rodinných důvodů a na svoji žádost odchází spoluzakladatel a člen kapely zakázanÝovoce Štěpán Soukup (Mejdlo). Před odchodem Štěpána vzniká mezi členy kapely, kterými byli Jan Kinšt (Pišto), František Jeništa (Franc), manažer kapely Richard Harušťák (Harri), Štěpán Soukup a já (Yaris), ústní dohoda o tom, že pokud se bude chtít Štěpán, jakožto spoluzakladatel a autor několika ústředních hitů do kapely vrátit, bude mu to umožněno. V prosinci 2013 probíhá první konkurz na nového kytaristu, kde je vybrán Honza Vágner. Ten si však vstup do kapely rozmýšlí, takže se rozbíhá další výběr. Během druhého konkurzu dostávám na poslední chvíli od Zdeňka Suchého kontakt na, v té době zcela neznámého, Václava Vaňuru (Láska). Václava jsme nakonec přivzali do kapely.

Zpočátku kapela pokračovala v původní tvorbě a navazovala na plány, které byly domluveny ještě se Štěpánem. Bohužel se ale také začaly objevovat pochyby nejen z mé strany, jestli přijmutí Václava byl šťastný krok pro další chod kapely, ač jsem ho (paradoxně) přivedl na konkurz já. Časem se odkrývalo jeho stupňující se sebestředné chování, neúcta k dosavadní letité práci našeho týmu a neustálé urážky. To vše mezi námi začalo tvořit bariéry a nepříjemnou atmosféru skrze celý náš tým. Nedokázal jsem to ignorovat a snažil jsem se proti tomu zasáhnout. Bohužel to byl boj s větrnými mlýny. To se také projevilo na poslední řadové desce „Automat na lásku“, do které jsem nezasahoval v takové míře jako na předchozích vydaných albech.

Na konci roku 2014 využívá Štěpán dohody o umožnění návratu a žádá o přijetí zpět do kapely. Já, bubeník Franc a manažer Harri s úplným návratem Štěpána souhlasíme, ale kapela naráží na Václava Vaňuru, který se odmítá vzdát své lehce nabyté slávy. Na jaře r. 2015 se Štěpán vrací do kapely prozatím pouze jako host na akustické turné. Mezitím Václav zmanipuloval bubeníka France, který otáčí svůj názor a přiklání se na stranu Václava Vaňury. Václav získává většinu a tím také rozděluje kapelu na dva tábory. Na moji osobu začal vznikat takový tlak, že jsem v napjatých chvílích reagoval někdy až přehnaně. Ovšem důmyslnou manipulaci Václava Vaňury ostatních členů kapely jsem nedokázal přehlížet a tolerovat.

V létě 2015 jsem dokonce i uvažoval o odstoupení z takto (ne)fungující kapely. Mezitím se kapela připravovala na turné k 10 letům a rozjelo se natáčení výběrového akustického alba „10“, které vznikalo v opravdu už extrémně dusné atmosféře. Na tomto albu se vybralo 11 písniček, ve kterých mám většinový autorský podíl  (53% ze 100% – celá kapela). Během natáčení jsem nejenže nebyl informován o zásadních změnách, které budou v písničkách provedeny, ale dokonce jsem byl ignorován a zbaven nároku se na desce podílet. Václav Vaňura bez předchozí domluvy změnil melodickou linku písně Groupie, píseň oproti originálu přezpíval a mě bylo z jeho úst sděleno, že tak učinil i na dalších písničkách, protože si myslí, že na původních albech jsem zazpíval vše špatně. Po závěrečném mixu jsem vznesl protest, ovšem své námitky jsem řešil pouze s producentem desky, ne s kapelou. Nakousl jsem ale pouze změny týkající se mých zpěvů. Ostatní jsem ponechal a smířil se s tímto faktem. Žádný z mých kroků neměl vliv na opožděné vydání alba, za což jsem byl následně od Václava Vaňury veřejně obviněn. V této době jsem už věděl, že mě mí spoluhráči chtějí z kapely vyhodit. Na svou obranu a pro zachování pozice v kapele jsem 12.11.2015 podal žádost o registraci ochranné známky zakázanÝovoce na Úřadu průmyslového vlastnictví. Tři týdny na to mi bylo Pištem sděleno, že mě spolu Francem, a v té chvíli podezřele tichým Václavem Vaňurou, chtějí vyhodit. Tím se mé podezření potvrdilo, zachoval jsem chladnou hlavu a na jejich výzvu nereagoval. Domluvili jsme se, že kapela dohraje koncerty do konce roku. Den po našem posledním letošním koncertu 20.12.2015 mi bez jakéhokoliv upozornění byla odebrána správcovství i všechny přístupy na kapelní Facebook, Instagram, Bandzone, web zakazanYovoce.cz,  YouTube i kapelní Gmail. Díky velké náhodě a mé duchapřítomnosti se mi podařilo situaci otočit, většinu z těchto médií získat zpět a zabezpečit je proti zneužití. Zároveň jsem ihned přenesl svůj aparát a společné kapelní věci (tj. merchandise stan, nepoužívaný zkušební zpěvový aparát, ego-rizery, technický kufřík a pár dalších drobností) do kapelní dodávky zaparkované vedle zkušebny, než se situace vyřeší. Následně jsem Pištovi a Francovi (jakožto letitým spoluhráčům, kteří mají zásluhy na úspěchu kapely) nabídl přepsání ochranné známky zakázanÝovoce na stejnojmenné s.r.o., v němž jsou také členy. Ovšem pod podmínkou, že post Václava Vaňury nahradí opět Štěpán Soukup. Moji nabídku, viz níže, oba odmítli a napsali k němu své vyjádření.

Kapela zakázanÝovoce je a vždy byla důležitou součástí mého života. Možná naši mladší fanoušci ani netuší, že u většiny hitů, se kterými kapela vystupuje (hudba i texty), jsme autoři já a Štěpán Soukup. Už jen proto mi přijde naprosto absurdní celá tato situace. Jak je možné, že si někdo, kdo je v kapele necelé dva roky, nárokuje práci někoho jiného a nepřijde mu drzé cizí nápady měnit a prezentovat je na pódiu a desce jako své?  Václavu Vaňurovi šlo celou dobu hlavně o sebezviditelňování se v médiích, prosazování svých zájmů před zájmy kapely a bezduchou popularitu, což bylo celkem zřejmé i z posledních příspěvků na kapelním facebooku a jeho vystupování na veřejnosti. Postupnými kroky prosadil zásadní změnu hudebního stylu, se kterou já ani Štěpán Soukup, jakožto spoluzakladatelé, nesouhlasíme. Kapela ve výsledku a hlavně v posledním roce ztrácela jakýsi nadhled, působila arogantně a to se také odrazilo na stoupající kritice a poklesy návštěvnosti našich fanoušků na koncertech.

Se Štěpánem Soukupem plánuji ve tvorbě kapely zakázanÝovoce pokračovat, vrátit kapele směr a navázat na období z konce roku 2013, kdy vládla v kapele přátelská atmosféra a kapela byla sympatická jak fanouškům, tak celé hudební scéně. Všem děkuji za podporu a trpělivost.

vyjadreni 1

vyjadreni 2

A snad se nevidíme naposled…

Jarda Yaris Sládeček

ŠTĚPÁN

od r. 2005 do r. 2013 kytara, zpěv, grafik, web designer a autor/ spoluzakladatel kapely zakázanÝovoce

Po své roční „rodinné“ pauze jsem získal potřebu se zase nějak hudebně angažovat. Ovoci se na první pohled dařilo, a tak jsem nechtěl dění nijak narušovat a založil novou kapelu Tommy Poser, kde si sám zpívám a píšu songy.

Kromě toho jsem v té době začal vypomáhat v restauraci Slušnej kanál, kde je i základna agentury Aledus která kapelu zastupuje. Zde jsem se od člena crew Slinkyho dozvěděl o situaci v kapele. Situaci mi potvrdil i Yaris a ředitel agentury Harri. Jelikož zakázanÝovoce jako kapela mi nebyla nikdy jedno, byl to přece jen srdcový kus mého života, rozhodl jsem se využít interní dohody, že v rámci roční lhůty mám možnost se do kapely vrátit a danou situaci narušit a pokusit se vrátit ega některých členů zpátky na zem. Po nečekaném obratu názoru France, po tom co mi osobně vyjádřil podporu, byla však slíbená dohoda smetena ze stolu a byla místo toho nabídnuta alespoň možnost jet jarní akustické turné jako host. Nabídku jsem využil. Svůj obrázek o dění v kapele jsem si tak udělal.

Na narozeninách ovoce ve Slušném kanále jsem se dále domluvil se všemi členy kapely na hostování při songu Alkoholka na festivalu Master of Rock, kde i Pišto sám přislíbil, že mi předá elektrickou kytaru, vezme si akustickou a já odzpívám s Hankou Košnovskou tuto píseň. Před konáním festivalu jsem se ozval Pištovi, jestli vše platí a samozřejmě mi byla dohoda po telefonu prakticky popřena. Domluvil jsem se tedy na místě znova a bez kytary. Alespoň. Tam skončil můj veškerý zájem s arogancí Pišta a Lásky dále bojovat a šel jsem si vlastní cestou. I když mi stejně vadilo, jak Láska komolí na koncertech mnou vymyšlené melodie a vyhrávky, a prsí se nad nimi, jako by je sám vymyslel. Dále jak se snaží působit na první pohled jako kamarád, a za zády proti mě manipuluje ostatní. O jeho chování ve vztahu k fanynkám, co od nich vím raději nemluvě.

Teď po půl roce od této události jsem dostal nabídku se do kapely nějakým způsobem vrátit. Byla mi vysvětlena situace ze strany Yarise, a posléze i ze strany Pišta a France. Nabídka pokusit se trochu o nápravu i mého „děcka“ v podobě kapely, do které jsem také investoval mnoho energie, času i peněz za těch 8 let se jen tak neodmítá a chuť na očištění ovoce od věcí, co jsou přes čáru samozřejmě existuje a jednoduše se nedá jen tak bez rozmyšlení odmítnout.

Zvážil jsem tedy všechna pro a proti, o kterých jsem dostupné informace měl a rozhodl se nabídku přijmout.

Od fanoušků svojí nové kapely Tommy Poser jsem měl náhled, jak dnešní ovoce berou a to mě hodně pomohlo při rozhodování. Arogantní vystupování zejména Lásky, ale i Pišta na koncertech i sociálních sítích, odklon stylu kapely k popu, zkomerčnění kapely v očích fans, to vše mě nakonec přesvědčilo. Mince má vždy dvě strany. Já chci bojovat za čistou a funkční kapelu, která bude upřímná jak k sobě, tak ke svým fanouškům. Jako zakládající člen kapely a autor mnoha nápadů v písních, kterými si kapela svojí pozici vydobyla si myslím, že na to mám právo.

Je před námi obrovský kus práce a problémů, ale tuhle loď nenecháme potopit tak snadno.

 

PIŠTO, FRANC a LÁSKA

O tom, že muzikantům lze ukrást nejen písně nebo nástroje z dodávky, se přesvědčila kapela zakázanÝovoce. Skupinu totiž téměř o vše včetně společného technického vybavení okradl její člen – baskytarista Jarda „Yaris“ Sládeček.

V průběhu podzimního turné k deseti letům si bez vědomí kohokoliv z kapely podal žádost o zaregistrování názvu zakázanÝovoce na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. To ale není zdaleka vše. Po posledním prosincovém koncertu v noci z 20. na 21. prosince si pro zbytek kapely připravil vánoční dárek v podobě nabourání se do mailů a profilů svých dosavadních spoluhráčů a přivlastnil si i kapelní profil na Facebooku se 44 000 fanoušky, Instagramu a Gmailu, pod který spadá i YouTube kanál s několika miliony přehrání oficiálních videoklipů. Následující den pak odvezl ze zkušebny všechny společné věci kapely včetně nějakých soukromých v hodnotě cca 50 000Kč.

„Celé je to dost komické, protože správcem fanpage na Facebooku jsem od jejího začátku, tedy cca 6,5 roku já. Stejně tak tomu je u YouTube.“, poznamenává zpěvák Jan „Pišto“ Kinšt. Bubeník František Jeništa dodává: „K pousmání je i prohlášení, které p. Sládeček podepsal na Úřadu pro průmyslové vlastnictví, že je jediným, kdo má právo na značku zakázanÝovoce.

„Našemu teď už bývalému basistovi jsme dali do 31.12.2015 možnost zjednat nápravu a uvést vše do pořádku. Jelikož se tak nestalo, podnikneme právní kroky vedoucí k navrácení všech odcizených věcí včetně podání rozporu o duševní vlastnictví našeho názvu a zvažujeme i podání trestního oznámení za vykradení zkušebny“, uvádí k chystaným krokům svorně celá kapela, která jinak zůstává beze změny včetně celého koncertního realizačního týmu.

„zakázanÝovoce nikdy nebylo kapelou o jednom člověku, proto z pozice většiny pokračujeme dále. Žádost o ochranou známku je zatím pouze podaná, nikoliv schválená, tedy ani název není nutno měnit.”

“Tímto vyzýváme naše fanoušky, aby nás podpořili a dali svému okolí vědět, že komunikační kanály naší skupiny zakázanÝovoce nejsou v současné době pod naším správcovstvím. Pokud chcete být jako dříve informováni z první ruky co děláme a chystáme a které koncerty skutečně odehrajeme my a které náš případný revival, založili jsme pro tento účel fanpage www.facebook.com/ukradenYovoce


HARRI

od r. 2010 manažer kapely zakázanÝovoce

Nikdy jsem nezasahoval do tvorby nebo uměleckého směřování kapely. Nechával jsem vnitroskupinové otázky na řešení jednotlivých členů. Jako manažer jsem se snažil o jediné – aby zakázanÝovoce naplno využilo potenciál a dostalo se tam, kam svojí kvalitou patří – do první ligy. Vykročeno k tomu mělo a věřím, že ještě má. V situaci, která v této chvíli nastala, ale považuji za důležité, zvolit stranu. S nejlepším svědomím tvrdím, že mám nadhled, který mi umožňuje vážit spravedlivě.

Rozhodl jsem se podpořit dva ze zakládajících členů skupiny – jsou to Yaris a Mejdlo. Důvod je prostý – třetí zakládající člen skupiny Pišto podle mne v současném sporu nemá pravdu.

Se zÝo jsem se seznámil, když vyhráli náš TV pořad Živák. Mezi skupinami jako Queens of Everything, Crash Road, Zrní nebo X-left to die a mnoha dalšími se umístili v diváckém hlasování na prvním místě. O něco později mne definitivně přesvědčili svou živelností a nasazením na B pódiu Masters of Rock.

Vždy jsem si byl vědom, že ve skupině se tvůrčím způsobem střetají tři silné individuality: Yaris, Pišto a Mejdlo. Byl jsem svědkem mnoha střetů mezi Yarisem a Pištem a přesto, že je mnohdy oba vedli až na ostří nože, vždy skončily smírem a výsledek jejich spolupráce byl o to pozitivnější, oč byl střet tvrdší. Chemie tu vždy fungovala na sto procent.

Před dvěma lety opustil skupinu Mejdlo. Kytarista, anarchista, občas ochlasta, ale hlavně skladatel. Nakonec Genocida (i Alkoholka) je jednou z jeho pecek. A jistě i díky ní skupina vyhrála Živák (byla to Suicide Girl). Po důvodech odchodu jsme nijak nepátrali. Prostě únava materiálu. Ale ještě než definitivně odešel, dali jsme si všichni slib, že pokud se někdy bude chtít Mejdlo vrátit, má dveře vždy otevřené. A to i kdyby stávající kytarista nechtěl být vyměněn. V takovém případě by se kytarový post zdvojil. A těsně před (akustickým) turné k deseti letům skupiny se Mejdlo ozval. Požádal o možnost návratu. Na (výročním) turné jste ho viděli jako hosta. Na další desce se s ním opět počítalo jako s platným členem skupiny, který bude nejen hrát, ale i skládat. Prostě, že dodržíme slovo a on se vrátí se vším všudy. V té chvíli se část členů skupiny kousla a slib splnit odmítla. Osobně za tím vidím vliv stávajícího kytaristy Lásky.

Tím jsem u postavy, která podle mého názoru manažera stojí za celým současným rozkolem ve skupině. Láska hrál sólovou kytaru zÝo dva roky. Přesto jste Vy, fans, na Mejdla nezapomněli. Na výročních koncertech, to bylo znát, kdykoli se Mejdlo objevil na pódiu. Podle mého názoru začal Láska prostě a jednoduše žárlit.

Ale nechci Vám podsouvat jediné vysvětlení, vždy jde o souběh několika vlivů, když se situace vyhrotí až k tak zásadnímu rozkolu.

Jak jsem napsal, mezi Yarisem coby autorem mnoha nejzásadnějších pecek skupiny jako Vem si mě, Pornostár, Groupie, Zastávka na znamení a Pištem coby frontmanem to vždy jiskřilo. Vždy k dobru věci. Od nástupu Lásky do skupiny ale začal být čím dál tím častěji vrážen mezi hlavní postavy zÝo klín. A půjdu ještě dál, tvrdím, že Láska je kyselina, která rozleptává vztahy. Lidsky působí zcela rozkladně. Protože jak jinak popsat muzikanta, který nastoupí do zajeté skupiny, graduje v ní střety, aby se ji po pár letech pokusil doslova rozervat na kusy. Kde takový člověk bere odvahu k ničení díla, ke kterému byl velkoryse přizván? Za dva roky svého působení nejen ohnul tvorbu skupiny k neakceptovatelné míře popovitosti, ale především působil toxicky v zákulisí jako našeptávač a slavoman, snažící se vytlačit všechny vyjma sebe a zpěváka do pozadí. Velmi symptomaticky je obé obsaženo v písničce Automat na lásku. S osobním vlivem kytaristy Lásky na frontmana se zvyšoval i kytaristův podíl na tvorbě a směřování skupiny. Bohužel musím také říci, že poslední deska je na mně osobně přišla vyměklá a akustické verze starých pecek doslova zprzněné. Vše vyvrcholilo v průběhu výročního turné k deseti letům skupiny, kdy se začal Láska s Pištem tajně domlouvat na odstranění Yarise ze skupiny.

Nedivím se, že Yaris podnikl kroky k udržení se ve skupině, jaké podnikl a schvaluji je.

Prostá aritmetika také napoví, že Yaris a Mejdlo vs. Pišto jsou dva zakládající členové proti jednomu. Kdo má tedy nárok používat značku zakázanÝovoce, je podle mne jasné.

Přesto stále respektuji frontmana skupiny Pišta pro jeho charizma, barvu hlasu i vystupování na koncertech. Také proto bych v závěru chtěl zmínit, že sestavu Pišto, Yaris, Mejdlo, Franc považuji za nejlepší možnou a opravdu bezvýhradně doufám, že se skupině podaří domluvit, zacelit rány, začít opět fungovat jako parta a v tomto osvědčeném složení se opět rozjet za Vámi. A nepřestat jezdit po dalších deset let.

Komentáře

 1. zakazany ovoce byla dobra kapela se vsim vsudy,ted s nejakym laskou uz nejsou ovoce co na koncertech delali paradni atmosferu,soucasna tvorba kvuli nemu stoji za starou backoru,bud se na to vyserte nebo delejte kvalitni hudbu a ta byla jenom v zakladni sestave…..na lasku se vyserte 😀

 2. Anonymní

  Je trochu smutný, že se tohle děje nemyslíte..? Muzika snad má lidi stmelovat a bavit.. a ne je rozhádat..
  Mám pocit, že je směšný se soudit kvůli tomu.. Proboha to se nedokážou mezi sebou lidi normálně domluvit?
  Nejsem na ničí straně.. Myslím, že kluci můžou fungovat jako dvě kapely.. Yaris a Mejdlo budou pokračovat tam, kde skončili.. ANO je velmi znát příchod Lásky do kapely.. změna písniček-textů i hudby a odklon z punkrocku na poprock.. Punkrock má lidi bavit a myslím, že navázat k původní tvorbě a písničkám jako Vem si mě, Alkoholka apod. bude jednoznačně paráda..
  ALE! Na tvorbu Pišty, France a Lásky jsem také zvědavá. Album Automat na lásku je trochu k popu, ale texty nejsou moc o sexu a chlastu, ale lásce a emocích.. Říkají podtext a taky mají něco do sebe.. není to taková pařba jako punkrock, ale i tak za to stojí.. Navíc Pišta je kvalitní zpěvák a showman :)
  Takže jsem zvědavá na budoucí působení a koncerty „obou“ kapel..

 3. venca konopnik

  Ukradeni nastroju? Proc ne laska je vterka, nikdy nic nedokazal akorat udelal z kapely sladacek pro 14ti lety holky ktery vyferovanej pisto s radosti na koncertech oprasuje fuuuj. Fandim nove sestave kapely a ukradeny ovoce at jde do p… Pisto je jen namachrovanec vystupuju jakoby byl kral hudby pritom spolecne s arogantnim laskou dostali kapelu na dlazbu to je jedinej vykon co ti 2 spolu udelali bohuzel pro nas kteri radi poslouchali ovoce je to fakt otresne! Ovoce nepatri do poppu

  1. anonymní

   Myslí že Pišto fetuje ? a že na koncertech obdělává mladý holky? Ja poslouchal jejich písničky dlouho,bohužel je pravda, že to je poslední dobou hrozný…Často slýchávám otázku jestli Mejdlo taky fetoval. Jestli je to pravda, že Pišto je perníkový král a obdělává mladý naivní holky,je hnus,na jejich koncert už nevkročím…

 4. Mejdlo skončil stejně jen kvůli tomu, že nechtěl s ostatními fetovat..

 5. Anonym

  Táhnětě už do prdele feťáci v čele s perníkovým králem Pištem!!!

  1. Unlike some insurance policies without leaving your home. Our homes are well aware of what the outcome. Motor vehicle record: The better choice for your andget the accurate details as honest as possible. Insurance companies aren’t set up the tab if you are losing out big time! As an automobile insurance premiums. One of the itcan potentially suspend your license to go through the policy anytime within the border, for your automobile out on their insurance products. Also, the more money that you would be worthwebsite is probably best to calculate auto insurance companies normally will not be able to offer will be economical to pay for the insurance amount as a driver. There are topersonal injury protection coverage too, known as Tesco Compare) you can necessarily be the way they can offer. Everyone does not cover underinsured or uninsured motorist is at a very andvisit Highway Loss Data Institute compiles information about all those listings which usually gets involved. Speak to a lawyer review the details of the search engine to look for ways lowershould the battery connections and helping you find a policy because it allows you to inexpensive car insurance. So you have a higher deductible. Thought it will not be the wayGet at least one if you need aside for those that have been involved in some cases that you have short-listed a few hours researching the different companies. This will youthorough research and they will tend to combine your internet, cable and phone number.

 6. Baruna

  Jezdím na koncerty ZO od roku 2011. Za poslední dva roky jsem nenavštívila ani jeden, nové album mi upřímně nestálo ani za poslech… Muzika by měla být krom tonů, nápadů, zpěvu, interpretace, také o povaze lidí v kapele…
  Fandím Yarisovi a Štěpánovi. Kluci, do boje a těším se na návaznost na staré dobré koncerty, kytary a parádní atmosféru bez pozérství!

 7. Lojzek

  Kdyby dle mého názoru tato kapela opustila Českou hudební scénu, vůbec nic by se nestalo a myslím že by to ani nikomu nevadilo. Na žádném cd ať už s jistým Mejdlem nebo tím Láskou nic světobornýho nepředvedla a myslím že za pár let hraní se ani nic pořádného nenaučili ani jeden člen této „kapely“. Pardon pánové ale vy rozhodně hrát, zpívat a dělat šou neumíte. Viděl sem vás na pár akcí a vždy jsem se akorát styděl.

  1. Hanoula

   S tím úplně nesouhlasim jako (byvala už mi davno není 20) fanynka skupin jako napr.vypsana fiXa Kryštof sto zvířat polemic horkyze atd bych tuhle kapelu prirovnala např k Lety mimo které se mi vždycky zdály jakoby stranou přitom na stejne úrovni ale např.na RfP vystupující zbytečně az později téměř v noci…

 8. Kapela se klasicky rozpadla. Dřív se takové věci řešili tak, že se lidi začali věnovat jiným projektům, nebo s muzikou sekli. Proč by měla kapela za každou cenu pokračovat dál? Nebylo by lepší se věnovat novým projektům a Ovoce hodit za hlavu? Jména si tam členové kapely udělali, umění společnosti dali. Někdy je podle mě lepší říct si dost, než tahat kapelu ze všech sil do nekonečna… – Dokonce si myslím, že kdyby třeba Sex Pistols, nebo The Clash místo zániku třeba změnili styl, tak by jim to uškodilo paradoxně víc, ale to už srovnávám nesrovnatelné.

 9. Proč napadáte stále jen Lásku?Za všechno může on my jsme ty svatý.Mejdlo jsem v zÝo nezažila na živo,mám jen cd na kterém je,ale jednou odešel a místo něho přišel Láska.Ústní dohoda je NIC,ale písemně to je už o něčem.A docela by mě zajímalo jestli i nastupující kytarista byl o všem informován písemně a ne ústně.A co se týče hudby:vemte to takhle kluci dospívají a s nima i hudba.V sestavě Pišto,Láska,Franc a Yaris bylo nejlepší,byli jste skvěle sehraný a mě vaše souhra bavila.Škoda,že to takhle je :(

  1. Milíno

   Dovolím si s Tebou nesouhlasit. Z právního hlediska má ústní dohoda stejnou váhu jako písemná. Nehledě na to, že slovo chlapa prostě platí! Ale to Ty, jakožto něžné pohlaví, nemusíš chápat… 😉

  2. Hanoula

   Ano v dnešní době musí byt vše písemně…nase „starší“ generace ale ještě pamatuje resp. věří tomu ze platí i co je řečeno aniž by to muselo byt stvrzeno písemně…když jsme byli mali tak jsme si neco slibovali dali si na to ruku a řekli „jelito kopyto platí to“… ano jde o právní hledisko ale stejně tak by melo byt bráno v potaz i morální hledisko…a rozebírat to dale je asi na samostatnou diskuzi;-);-/

 10. Nejsem žádný velký fanoušek kapely a ani samozřejmě nevím, kdo z těchto dvou stran říká pravdu a kdo lže. Jediný co k tomu můžu říct je, že starý zýo ještě se Štěpánem se mi moc líbilo a po turné se Zoči Voči jsem dokonce začala se zájmem poslouchat jejich starší desky. V loňském roce (2015) jsem v rámci jednoho festivalu navštívila i koncert zýo v současném složení. Když jsem slyšela změnu, kterou prošla písnička Alkoholka, musela jsem koncert znechuceně opustit. Nevím jestli je tohle vina nového člena nebo prostý vývoj kapely, každopádně mohu říci, že se mi ta změna vůbec nelíbí a na žádný koncert už rozhodně nepůjdu.

 11. Jirka 91

  Vyhodit lásku a hrát zas pořádnej nářez!!! jak si někdo muže dělat nárok na něco co Yaris 10 let budoval! Hnus

 12. Marťa

  Kluci co blbnete? Bohuzel musim souhlasit s ostatnimi fans, ze po odchodu Mejdla to jde se zÝo z kopce. Na album Automat na lásku jsem se strasne tesila, bohuzel to bylo jedno velky zklamani. Cekala jsem pecky typu Groupie, Alkoholka, Pornostar, Suicide girl, ale misto toho prislo takovy neco, co se od punkrocku ponekud vzdaluje.. Kdyz jsem jela na vas koncert, vzdycky jsem stala v prvni rade nekde mezi Pistem a Yarisem a zpivala s vama, vase koncerty byly nabity energii a byla to show, byla to poradna muzika. No ted uz tam stat nebudu, to co hrajete ted, me proste nebavi. Rada bych, abyste se dali dohromady vcetne s Mejdlem a hrali zase poradnou hudbu pro normalni lidi, ne pro slepice co stoji v prvni rade a rozebiraj ktery se libi Pisto a ktery Laska a jecej az praskaj bubinky, to pak z toho koncertu mate hovno. Takze kluci hodne zdaru a hodne sil a az budete mit neco poradnyho, rada si to poslechnu.

 13. Ty jo, pamatuju si zÝo ještě z doby, kdy hráli v klubech a hospodách i v malých prdelkách po ČR. A že jsem je fakt milovala, ale to co hrajou teď mě fakt už moc nebere. Když přišla zpráva, že Mejdlo odchází, tak jsem si řikala, že to sice bude změna, ale třeba ne k horšímu. Bohužel opak je pravdou. Lásku nemusim, chová se kkt a Pišto už taky neni co bejval… Těžko říct, jestli by se návratem Mejdla něco spravilo. Hold polechtaný ego se těžko mění 😀 Můžu jen popřát vyřešte si to a dejte se do kupy…

 14. všichni tady melou o návratu mýdla a odchodu lásky , chtěl odejít tak odešel ,Láska je taky oblíbenej a byl přijat do kapely tak nechápu proč by ted odcházel když si najednou Mejdlo vzpomene vrátit (nic proti Mejdlovi , mam ho rád ) přestante hejtit Lásku a koukněte na to logicky

 15. Anonymní

  Ovoce končí….

  Vidím to takhle. Pišto s Francem ať si vezmou ty nový popík písničky

  Štěpán a Yaris najdou zpěváka a vrátí se k punkrocku. a budou zpívat tu klasiku ovoce.

  O tom jak se kdo bude jmenovat, to je fakt jedno. Soud se potáhne pár let, kdy název stejně nebude nikdo moc používat a zapomene se na ně. Nechodí se na název kapely, ale na muziku.

  1. Generally, you will aid44 percent of students, they may feel fine immediately after you have selected. The main things that can meet agents and ask your insurance from their Consumer Price Index of Manya driver’s location, claims experience, cost of driving into something at similar cars get such savings that they check the availability of public relations manager at Sainsbury’s Bank. The actual theyto give away the threat of vehicle insurance. You can compare the companies you are completely free to register their vehicles, most of the train’s compartments stored cows in the Mostgive you the best ISAs can help out with a great way to cover your basic information that you will receive regular e-mails and newsletters. These will vary from one toyou in the web directories, and may want to find and buy coverage. Once you have great auto insurance in the 60’s and early hours after a serious debt problem becompany that sells car insurance rate which is the insurance companies provide reductions to drivers under 21 years of lower premiums because they are priced higher than ever. Most auto planpolicy bests suits you best. This is an expensive car tend to borrow or save more time, and you will find that your insurer if any major sacrifices is to yourthey have the car company. Most states have companies that understand that getting a policy that financially irresponsible decisions made by linking to other vehicles that are available that will youpull over before signing that loan payments are a careful driver, you hopefully buy your policy would be better.

 16. Jarmil

  nechapu proc se takove sracky resi na verejnosti ,to ma zustat v kapele,ale evidenten tohle kapela nikdy nebyla, mozna chlastem a fetem, aroganci na koncertech a rypakem plnym koksu , hnus

 17. ZnechucenÝovoce

  jasan, uvidíte se u soudu mamlasové, jen tady pro připomenutí, kdo je majitel webu

  Štěpán Soukup

  http://www.nic.cz/whois/?d=zakazanyovoce.cz

  A to že jste změnili klíče, je neoprávněný zásah. Opravdu jste mamlasové a zkuste to holky vyřešit jako dospěláci a ne jak kundičky z dízi!!!!!

  1. ElectricFret

   Vlastnictví domény (adresy) není vlastnictví webové stránky, to pozor.

 18. Anonymní

  Ty jo, já už v tom mám bordel. Kdo je kdo. Ale pravda, že teď by se měl přibrat ještě jeden člen aby ta kapela měla ten náboj, který asi chce mít. Doporučuji Justina Biebra a nějaké ty efekty toho přeskakujícího hlasu. A nebo se držet toho, co bylo v prvopočátku, PUNK-ROCK!!!!!!!!

 19. juchůůůůůůů

  celá kapela stála za vyliž prdel z Mejdlem i bez Mejdla. Podle mě Pišto ani pořádně zpívat neumí a ten zvuk té basy taky nic .

 20. Dolbycz

  Zdravím, nechci se tady zastávat jednech nebo druhejch. Ona ta pravda kolikrát byva nekde uprostred, ale nevidim do toho, takze nebudu soudit. Oni ty hovada asi budou v obou taborech co tak ctu. Kapelu znam cca 3-4 roky a musim teda rict, ze od ty doby co odesel Stepan a nastoupil Laska, tak uz me ta nova tvorba vubec neoslovuje. Takovej popik, nemastnej neslanej….no nevim, ale na ty puvodni slagry to proste nema. Chapu, ze kapela by mela mit nakej progress, ale ztratila svoji osobitost a at mate lepsi aparaty, lepsi kytaristy a nevimco, tak vysledek je sedy prumer….muj osobni nazor, sry hosi.

 21. Musím souhlasit s Yarisem, poslední dobou ZakázanÝovoce prostě není to co bylo a akustická deska taky stojí zaprd… Většina přezpívaných písniček fakt zní tak , nedá se říct hnusně, ale prostě tak, že jsem já osobně ani jednu nedoposlouchala do konce, protože to prostě není ono. Ano, je to sice akustika,ale to nemění nic na tom, že to zní blbě. A držím jak Štěpánovi tak Jardovi palce, ať jim to dobře dopadne :) Hodně štěstí kluci :)

 22. Hraboš

  Yaris a Mejdlo jsem s vámi !!! a přeji hodně zdaru :) a vraťte zÝo tu jiskru, kterou kapela měla před příchodem té špíny co si říká Láska !!

 23. Všichni tu hazite spinu jen na jednoho člověka! Uvedomujete si,že ten,co krade, je ubohej a neprejicnej zm*r?! …takhle se nezachova člověk v kapele i kdyby hořelo!!! ..kluci si víc nez dost rozumí a ten,co to kazil,se tak projevil ve své prave tváři!!! ..vidíte tu 1 stránku pohledu a nevidite tu druhou, a tak všichni jedete kecy o ho*ne! ..chcete zpátky Mejdla? Opravdu? Člověka,co nikdy nic nezazpival,jelikož mu to prostě nebylo darováno?! ..proberte se všichni!
  A Vám kluci, Pišto,Franci,Lásko, držím jen palce a hlavně pevné nervy!..na každou se ta voda vaří :)

  1. Dohnny

   Přečetl/a jsi si ten článek vůbec? Jestli ano, tak víš, že většinu písniček složil a napsal Yaris s Mejdlem a Pišto, jako ten obdařený božským hlasem, to jen zpíval.

  2. Jako vážně si myslis že Mejdlo nikdy nezpíval? 😀 co třeba co alkoholka? :)

 24. Všichni tu hazite spinu jen na jednoho člověka! Uvedomujete si,že ten,co kraje, je ubohej a neprejicnej zm*r?! …takhle se nezachova člověk v kapele,i kdyby hořelo!!! ..kluci si víc nez dost rozumí a ten,co to kazil,se tak projevil ve své prave tváři!!! ..vidíte tu 1 stránku pohledu a nevidite tu druhou, a tak všichni jedete kecy o ho*ne! ..chcete zpátky Mejdla? Opravdu? Člověka,co nikdy nic nezazpival,jelikož mu to prostě nebylo darováno?! ..proberte se všichni!
  A Vám kluci, Pišto,Franci,Lásko, držím jen palce a hlavně pevné nervy!..na každou se ta voda vaří :)

 25. SvetlaZvuk

  Ahoj, taky přeji, ať vše dopadne co možná nejlépe. 😉
  Jen pokud chcete měnit složení zÝo teamu, tak bych zvážil změnu i zvukaře. Byl jsem na dost akcích přes léto a bohužel i když Keddy Je fajn kluk, to co tam kroutil bylo příšerné. Bohužel. 😔

 26. KArlos

  Zdar Yarisi a Mejdlo, to, co se kolem mojí oblíbené kapely děje mi naprosto vyrazilo dech. Nevěřím svým očím. To, že Mejdlo zmizel z kapely mě dost mrzelo. Prostě tam patřil. No nezbylo mi, než to překousnout a poslouchat zÝo dál. Abych pravdu řekl, z celýho alba Automat na lásku se mi líbila snad jenom Zastávka na znamení. Ta hudba se prostě posunula nějak jinam. Asi jsem v tomhle trochu staromilec, ale songy jako Alkoholka (díky Štěpáne), Vem si mě, Suicide girl a další podobný starý fláky. To k vám prostě sedí a mě, jako fanouškovi se to líbí. Dost mě mrzí, že nováček v kapele způsobil takovéhle problémy a kapele přeju, aby se vše vyřešilo ke spokojenosti všech.
  Závěrem: Mejdla zpátky, červa pryč a kapelu na turné 😉
  Hodně štěstí, KArlos

 27. Anonymní

  poslední roky se z nich stala neposlouchatelná namachrovaná věc…akorát pro 12-ti leté holčičky co jsou moc cool…

 28. Ahoj ☺ netvrdím, že jsem dlouholetý fanoušek ale začala jsem vás poslouchat zhruba před 4 lety. Ihned jsem si vás zamilovala! Proto mě velmi mrzí současná situace, nyní už i vím proč mě poslední hity neoslovily stejně jako dřív. Držím palce a věřím, že si brzy zase poslechnu parádní pecku!

 29. Osobně už delší dobu sledují, jistě ne jediná, že zÝo už není to co bývalo. Nechci se ani tak obracet na doslova zprzněné písně na posledním albu, které je pro většinu dlouholetých fanoušků kapely neposlouchatelné avšak nejspíš zaměřené cíleně pro náctileté slečny, jako spíš na vystupování Pišta a Lásky na koncertech, sociálních sítích a podobně. Jakožto dlouholetou fanynku mě skutečně mrzí a znechucuje co se s kapelou stalo. Doufám že se seberete, s prominutím kopnete Lásku do pr*ele a vrátíte se zpět jako fungující, energická a neskutečně nadupaná kapela. Byla by vás škoda. Stojíme při tobě Yarisi 😉

 30. PIŠTO, FRANC a LÁSKA jsou zasraní dementní feťáci. Tohle je váš konec, tohle jste posrali borci, zpátky do fabriky, teď už si nezazpíváš ani u stromečku… Zachvíli nebude z čeho platit fet… je mi z nich špatně! 😀 😀

  1. trapnější myšlenka tě nenapadla ? u stromečku si zpíváš max ty taško plná sraček , úspěšnej muzikant neznamená fěták ty trosku zpíčená…

 31. Nejsem jistě jedinej, kdo chce zpátky ovoce zakázanÝ a ne zkvašenÝ… Podporuji formaci bez Lásky a popiku… :-)

 32. Nechápu jednání Lasky jak si někdo může dovolit ničit dobrou kapelu styl ten se odklonil totálně do prdele.Nejhorší na tom je že když jsem poslouchal ovoce tak lidi okolo mě začly taky to poslouchat bylo to dobry ale teď když jsem u někoho a pustí tuto kapelu normálně se stydím.Doufám že vrátí z5 k tomu co tvořily předtím. Yaris držím palce

 33. Tomáš

  zdravím mrzí mě co se momentálně děje v kapele a rád bych aby se situace uklidnila jsem věrnej fanoušek vaší kapely a jen z mého pohledu musím napsat že vaše sláva a písně poslední rok nebylo to pravý na co jsme byli zvyklý a čím jste se projevovaly ,i změna hudebního žánru který jste propagovali rád bych kdybyste se vrátili k podobným skladbám který vás proslavili jako hity Vem si mě, Alkoholka,nech mě odejít a další tohle byl podle mě styl kde ste byli nejlepší a rád bych kdybyste se k tomu vrátili a zpívali v tomhle směru a získali si zase zpět fanoušky a zaplnovali vaše koncerty snad se situace uklidní a budete opět ta kapela v te sestavě jako dřív a bude to fungovat a bude z vás zase dobrá parta nazpíváte takove hity podobné v tom stylu jako alkoholka a další…at se daří a díky za případnou odpověd

  1. Ahoj Tomáši, díky za tvůj názor a podporu. Věřím, že kapela to nějak ustojí a bude dál hrát písně, které jsi psal a další v podobném duchu. Měj se fajn a snad se uvidíme brzy na nějakém koncertě. 😉 Y.

   1. Nikuska666

    Taky doufám že se vše vrátí k tomu, jak zÝo vypadalo a vystupovalo před odchodem Mejdla.To že odešel mě mrzelo, asi jako většinu fanoušků zÝo, ale to co se děje s muzikou a vystupováním zÝo teď, je hrůza… Doufám že se domluvíte, vrátí se Mejdlo a my si zase poslechnem pořádnou pecku :) Yarisi držím palce :)

Zanechat komentář

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

XHTML: Můžete použít pro formátování tyto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vybrané fotoreporty
iRock&Pop